Onze samenwerking met La Esperanza Granada

Om kinderen in Nicaragua zo goed mogelijk te helpen, hebben we gezocht naar een betrouwbare organisatie die ons lokaal kan helpen. We hebben daarvoor een fantastische partner gevonden: La Esperanza Granada. Zij zetten zich al jarenlang in Granada in voor het onderwijs van kinderen in de sloppenwijken  Door het gebruik van een educatieve cirkel, zorgen ze ervoor dat iedereen profiteert van de hulp. We leggen het onderstaand uit.

 

Wat La Esperanza Granada doet

La Esperanza is een niet religieus of politiek gebonden organisatie en is opgericht in 2002 door Bill Harper. Deze non-profit vrijwilligersorganisatie zet zich in voor beter onderwijs voor kinderen in de sloppenwijken van Granada. Zij focussen zich op goede educatie voor kinderen, die nauwelijks kansen hebben. Door het creeëren van mogelijkheden en beschikbaar stellen van materialen, kan zij de kinderen in de buitenwijken een betere toekomst bieden. Ook wil zij de leefomstandigheden in de buitenwijken verbeteren. La Esperanza focust zich in het algemeen op 3 zaken:

  • Het runnen van een viertal Learning Centra in de sloppenwijken voor kinderen van de basisschool. 
  • Het sponsoren van High School Students.
  • Aantrekken en intensief begeleiden van Educadores (universiteit studenten) voor het lesgeven op de Learning Centra.

De Learning Centra van La Esperanza

La Esperanza is in 2017/2018 gestart met de bouw van Learning Centra: buitenschoolse opvang waar 400 tot 500 kinderen iedere dag extra les krijgen op het gebied van taal, rekenen, educatieve computer programma’s, handvaardigheden maar ook omgangsnormen en sekse gelijkheid.

Op deze Learning Centra zijn 30 à 40 onderwijzers (ook wel Educadores genoemd) in dienst. Dat zijn University studenten, die gesponsord worden voor hun studie maar als tegenprestatie 5 dagen per week les geven aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar oud.

Het Sponsoren van High School Students

Een ander speerpunt van La Esperanza is het zoeken en vinden van (buitenlandse) sponsoren voor kinderen die naar de middelbare school willen. Door geldgebrek van de ouders lukt dat vaak niet, met een sponsor wel. Hij of zij betaalt de 200 dollar per schooljaar, waarvoor het kind les krijgt, maar ook boeken, een uniform en bijles van La Esperanza. Door het opleiden van basisschool kinderen, het sponsoren van middelbare school kinderen en het in de gelegenheid stellen van oudere kinderen tot het volgen van universitair onderwijs en dit terug te koppelen aan de jongste kinderen ontstaat er een educatieve cirkel in de activiteiten van La Esperanza.

Educador-LaEsperanzaGranada

 

Educadores

Als een kind de middelbare school afgemaakt heeft en verder studeren wil, zoekt La Esperanza een sponsor voor zijn of haar University studie. Deze jongelingen volgen hun studie lessen in het weekend en zijn door de week overdag actief op de Learning Centra. Daarnaast schoolt La Esperanza deze jongelingen intensief op het gebied van maatschappelijke thema’s en pedagogie, zodat zij de kinderen van de Learning Centra een goede basis kunnen meegeven.

De educatieve cirkel van La Esperanza Granada

Door het opleiden van basisschool kinderen, het sponsoren van middelbare school kinderen en het in de gelegenheid stellen van oudere kinderen tot het volgen van universitair onderwijs en dit terug te koppelen aan de jongste kinderen ontstaat er een educatieve cirkel in de activiteiten van La Esperanza. 

Nica-Friends werkt samen met de lokale NGO La Esperanza Granada. Een fantastische partner, die in Granada het verschil kan maken.