Stichting NICA-FRIENDS
De Stichting stelt zich als doel het inzamelen van financiŽle en/of materiŽle middelen t.b.v. kinderen uit de laagste klassen van de samenleving in Nicaragua. Lees verder.
Onze donateurs
Doe je structureel mee en ben je NICA-FRIEND, dan willen wij dit graag uiten op onze website. Lees verder.
Contactformulier
Wil je graag meer informatie over NICA-FRIENDS? Neem dan gerust even contact met ons op. Lees verder.

Waarom Nicaragua? Waarom La Esperanza?NICA-FRIENDS
:

"De stichting stelt zich als doel het inzamelen van financiële en/of materiële middelen ten behoeve van kinderen uit de laagste klassen van de samenleving in Nicaragua. Hiermee geven we ze een kans tot het volgen van goed onderwijs op lager, middelbaar of hoger niveau. De stichting zal het geld en/of middelen innen en vervolgens doneren aan één of meerdere erkende organisaties in Nicaragua, die zich in de ogen van de stichting goed, met overtuiging en zonder winstoogmerk inzetten voor deze groep kinderen. In aanvulling hierop zal de organisatie in Nicaragua hoofdzakelijk werken met vrijwilligers en derhalve aantoonbaar minimaal 98 procent van de door haar ontvangen donaties, daadwerkelijk besteden aan de kinderen of aan faciliteiten voor de kinderen."

Toelichting

Begin 2013 zijn wij ruim zeven weken in Nicaragua geweest, een indrukwekkend land in Centraal-Amerika. Prachtige natuurgebieden, mooie meren, imposante vulkanen, fantastische kustgebieden en stranden, vriendelijke steden en vooral hele aardige mensen. Een geweldige tijd, een bijzondere ervaring en het land heeft ons met haar mensen zonder meer geraakt…

Maar er is ook een keerzijde: Nicaragua is namelijk wel een van de armste landen van Latijns-Amerika, zo’n 50 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
 
De indrukken die je er op doet, zijn soms heftig en laten je niet los. Er is veel armoede, échte armoede. Dat in de zin van erg veel slechte huizen (lees: krotten), slechte lokale wegen, ongevarieerd voedsel,
en vooral veel te weinig scholing voor kinderen en jongeren uit de lagere klassen.
Slechts circa 1/3 van de kinderen maakt de lagere school af! De reden hiervoor is dat bijvoorbeeld jonge meisjes veel te vroeg moeder worden of dat jongens thuis moeten werken. De nood(zaak) voor hulp in het land is gigantisch: geld, materialen en fysieke vrijwilligersinzet.

Tijdens onze reis hebben wij in de stad Granada uitvoerig gesproken met de organisatie La Esperanza (dat zoveel betekent als ‘De Hoop’). Een organisatie, die nagenoeg geheel draait op vrijwilligers en ongelooflijk veel goed werk voor kinderen verricht in de buitenwijken van Granada. Eén van de projecten (San Ignacio) hebben we persoonlijk bezocht.
Op dit moment wordt de organisatie geleid door Pauline Jackson. Zij is van origine Engelse, heeft lang in Australië gewoond en is jaren geleden in Nicaragua terechtgekomen en geraakt door dit land. Geheel als vrijwilligster leidt zij nu alweer ruim twaalf jaar La Esperanza met een fenomenale full-time inzet. Zij raakt ook de juiste snaren:
- ‘De enige échte hulp die je hier kunt geven is scholing voor kinderen. Daarmee worden ze bewuster, krijgen ze zelf niet zo vroeg kinderen, krijgen ze uitzicht op werk en dat alleen al zal op lange termijn het land in een betere, meer acceptabele positie brengen’          
en
- ‘Ja, de hulp die ik hier geef is maar een ontzettend kleine druppel op een wereldgrote gloeiende plaat, maar als niemand iets doet, dan wordt het nooit beter! Daarom doe ik het tóch!’


Uitspraken die staan als een huis en als je dan terug bent in Nederland kun je twee dingen doen:
- Of je gaat gewoon verder met je eigen leven (en wát hebben we het toch goed hier in Nederland),
- Of je denkt eens serieus goed na en overweegt of je op de een of andere manier kinderen in dat land structureel kunt helpen, zij verdienen uiteindelijk ook een betere kans!

Voor ons was en is dat niet zo moeilijk: we moeten het proberen, ieder druppeltje hulp is er weer één. Dus daarom hebben we de stichting NICA-FRIENDS opgericht. De stichting heeft een duidelijk doel en wil vooral bereiken dat donaties die door goede vrienden van de stichting gedaan worden, ook daadwerkelijk en aantoonbaar voor meer dan 98 procent effectief en zinvol bij de kinderen terechtkomen. Dat er dus niets blijft ‘hangen’ in allerlei tussentrajecten.


Waarom La Esperanza?

De stichting wil dat het geld terechtkomt bij de kinderen en niet anders. Daarvoor zoekt de stichting samenwerking met erkende organisatie(s) in Nicaragua. La Esperanza heeft ons helemaal overtuigd met haar werkwijze en is een fantastische organisatie. Het heeft slechts enkele lokale betaalde administratieve medewerksters, die geheel gefinancierd worden uit de administratiebijdragen die vrijwilligers moeten betalen, als ze via La Esperanza aan de slag gaan. Alle ‘echte’ donaties worden dus verder voor 100 procent aan kinderen en aan hun leer- en woonomstandigheden besteed.

De rest van de werkende personen in de La Esperanza organisatie (tientallen medewerkers, inclusief Pauline) zijn allemaal vrijwilligers, dus iedere dollar/euro aan geld die binnen komt, gaat rechtstreeks naar de kinderen. Op de scholen zelf wordt continue met vele (tientallen) buitenlandse jonge vrijwilligers gewerkt (US/Canada/Europa/Australië), die vijf dagen per week, acht uur per dag onder controle en begeleiding staan. Ze betalen zelf hun reis, zelf hun onderkomen en zelf hun maaltijden. Geen dollar of euro van het Esperanza geld wordt aan hen uitgegeven. Het mes snijdt dus verder aan twee kanten: de (welvarendere) jongeren uit de westerse wereld zien hoe het elders is gesteld in de wereld, anderzijds kunnen zij hun kennis overbrengen op kinderen met veel minder kansen. Een optimaal wederzijds leerproces.
Er is een prachtige website van La Esperanza, door een (Nederlandse) vrijwilliger al eens een klein stukje vertaald. We nodigen je uit deze eens te bezoeken en te lezen wat er daar allemaal gebeurt.
 

La Esperanza kan dus ontzettend veel hulp gebruiken!
Geld is daarbij natuurlijk het primaire middel dat La Esperanza nodig heeft om bijvoorbeeld scholen en klasruimtes te bouwen, onderhoud te plegen, om leraren en ‘ayudantes’ te financieren, om schoolmaterialen te kopen en schooluniformen aan te schaffen.

De stichting NICA-FRIENDS wil structureel iets doen in Nicaragua, dat wil zeggen niet alleen eenmalig een keer iets doneren, maar dat op langere termijn trachten te continueren. Daarom: met familie, vrienden, kennissen en bedrijven (of vrienden en kennissen daarvan) vormt de stichting een groep (NICA-FRIENDS), die maandelijks een bedrag spaart. In goed overleg zullen vervolgens de komende jaren donaties voor telkens een specifiek doel aan La Esperanza worden gedaan. Continuïteit in de hulpverlening!
Uiteraard krijgt iedere deelnemer volle feedback over wat er met de donaties gedaan wordt.

Wil je aansluiten bij deze groep NICA-FRIENDS geef je dan op via ons contactformulier.
La Esperanza, Granada, Nicaragua